Gestió de residus

RESIDUS MUNICIPALS 2018 (Font: Idescat)

Generació per càpita: 1,43   (kg/hab./dia) (2018) 
Recollida selectiva (%): 65,0   (2018) 


Establiments amb declaració anual de residus: 20   (2018) 

Generació de residus (tones): 490,86   (2018) 

Després de parlar dels residus municipals ara us parlarem de com anava anys enrere la gestió de residus. 

L’any 1995 cada espanyol va generar una mitjana de 378 quilos de residus a l’any

L’any 2003 la xifra va arribar als 502 quilos anuals per habitant. (1,4 quilos de residus al dia per persona), gairebé un 33% més, de manera que ens acostem als nivells europeus (1,5 quilos diaris per habitant)

Font: Revista Consumer

Els escombriaires treuen les deixalles dels carrers i reciclen més que tothom. Així també, recullen la brossa de les cases amb el sistema del porta a porta de les 21 h o a les 23 h. 

Un escombraire, escombrador o agranador i agranaire és una persona que té una professió que consisteix a escombrar els carrers i a replegar tota sort d’escombraries i deixalles dels carrers i carrerons. 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Escombraire

La deixalleria és un servei que ens permet reciclar, també serveix per llençar les coses que ja no ens serveixen. L’adreça de la deixalleria de Llagostera és c. Migjorn. La deixalleria permet fer la recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària. A banda de la deixalleria també existeixen les deixalleries mòbils i les minideixalleries. 

A continuació, us presentem l’entrevista a un responsable de l’empresa Recuperacions Navarro de Llagostera. 

Logotip extret de recuperacionsnavarro.com
ENTREVISTA A UN RESPONSABLE DE L’EMPRESA RECUPERACIONS NAVARRO DE LLAGOSTERA 
Per què es va crear l’empresa  Recuperacions Navarro?  
Perquè en aquell moment no hi havia pràcticament empreses que es dediquessin a la recollida de residus. 
Quines són les funcions de l’empresa Recuperacions Navarro?  
Recollida, transport, gestió i valorització de residus industrials. 
A quin any es crea l’empresa Recuperacions Navarro?  
Es va crear l’any 1990. 
Quins materials recolliu per al seu tractament? 
Tot tipus de residus: paper/cartró, metalls, plàstics, voluminosos, banal, bateries, vidre, fusta, poda, residus construcció, equips elèctrics i electrònics, envasos lleugers… 
Quina quantitat de vidre recolliu cada any?  
 Unes 1.700 tones. 
Quina quantitat de paper/cartó recolliu cada any?  
Unes 10.000 tones 
Quina quantitat de plàstic recolliu cada any? 
Unes 7.500 tones. 
Quina quantitat d’electrodomèstics recolliu cada any?  
Unes 900 tones. 
Quins vehicles utilitzeu per transportar les deixalles?  
Vehicles amb caixa tancada, vehicles amb grua, vehicles amb plataforma, vehicles amb ganxo o remolc, vehicles d’escombraries (per contenidors petits). 
Quantes deixalles generen la gent a  la comarca del Gironès en un any? 445 kgs per habitant i any (dades del 2018).  
Nosaltres no fem recollida municipal. 
Moltes gràcies per haver-nos dedicat el vostre temps! Molt agraïts per les vostres respostes!