Porta a porta

Recollida diària de deixalles porta a porta (nucli urbà i Llagostera Residencial) 

El porta porta és un sistema de recollida d’escombraries a les mateixes cases. Cada vespre entre les 21 h i les 23 h, cal deixar les fraccions de residus corresponents en una bossa lligada dins el cubell corresponent a la porta de casa. Hi ha un cubell marró de 20 litres per la fracció orgànica i un cubell ambivalent de color blanc de 30 litres per les fraccions d’envasos, paper i resta (rebuig). 

 
No hi ha recollida de vidre porta a porta, s’ha de portar al seu contenidor corresponent. Els cubells porten incorporat un tag, uns xips electrònics que possibiliten fer un seguiment dels residus que genera cada habitatge, fet que permet poder bonificar econòmicament les llars que en fan una millor gestió. Les escombraries del porta porta són de color blanc i marro. El contenidor blanc hi tirem el paper i plàstic, i en el marro tirem restos de menjar. 

Calendari del Porta a Porta. Imatge de producció pròpia.