Reciclar

El reciclatge és l’acció de reprocessament de parts o elements d’un article, tecnologia, o aparell que en arribar al final de la seva vida útil pot ser reutilitzat. 
 

Com reciclar

Al carrer normalment hi ha contenidors de diversos colors: com marro per a la matèria orgànica, blau per al paper, groc per als envasos, verd per al vidre i el gris pel rebuig. 

A Llagostera hi ha una deixalleria per portar-hi mobles vells, electrodomèstics, dispositius digitals, etc. 

És important no tirar deixalles fora dels contenidors corresponents perquè sempre que recicles ajudes a fer un món millor. 

Reciclar, és fàcil. Tenim al nostre abast diferents mecanismes: 

1. La recollida porta a porta amb un calendari de recollida de les diferents deixalles. 

2. Deixalleria municipal: tenen els mateixos contenidors de sempre però alguns més

diferents com el dels mobles, electrodomèstics, restes de poda, etc. 

3. En alguns carrers pots trobar contenidors: el groc, blau, verd i marro o gris. 

És important reciclar perquè ajudem a reduir la contaminació i a salvar animals que estan en perill d’extinció. El reciclatge és la principal eina en la gestió dels residus. 

Contenidors de Selva Brava, Llagostera. Fotografia de producció pròpia.